Naturløb med GPS

I mindre hold skal klassen ud på et stjerneløb med GPS'er. Holdene sendes ud på både bemandet og ubemandet poster med forskelligt fagligt indhold. Antallet af bemandede poster afhænger af hvor mange voksne klassen har med (her er forældre meget velkommen til at hjælpe). På posterne skal eleverne fx. fange smådyr i sø eller fjord, smage på saltvand, gætte forskellige kranier, gevirer og fuglesilhuetter, udfordre sanserne ved at smage, føle og lugte sig frem til de rigtige ting, tænde ild på primitiv vis eller bygge en luftballon. Posterne besluttes i samarbejde med klassen lærere, som også kan lave opgave til de ubemandede poster. Holdene scorer points i løsning af opgaver og antal gået kilometre.

Eleverne arbejder med gruppedynamik, samarbejde, individuelle kompetencer og faglig viden. De lærer at navigere vha. GPS og finde rundt i landskabet. Ved de klassiske poster berører eleverne klassificering af dyr, indsamlingsmetoder, masser af biologi, geografi, solsystemet, matematik, engineering og idræt. Andre fag og emner kan inddrages, da læreren skal supplere med fagligt indhold til nogen af posterne.

7.-10. kl. | ca. 3-4 timer | Hele året      Tilbage til oversigten

Book et forløb

Send en mail til Obfuscated Email

Husk på oplyse skolens navn, klassetrin, antal elever, dato (eventuelt flere) og ønsker til undervisning.