Søen - levestedsundersøgelse

Udstyreret med net, lupdåser og terrarier undersøger eleverne i par dyrelivet i søen. Det er en enkel feltundersøgelse, hvor vi indsamler dyr fra vores sø. I fællesskab sorterer og klassificerer vi så fangsten og eleverne lærer om dyrenes tilpasninger til levesteder, deres livsbetingelser og kendetegn. Det er et forløb, hvor alle sanserne kommer i brug.

Eleverne lærer hvad en videnskabelig undersøgelse er, hvad en biotop/levested er og at opstille en hypotese. Inden vi går til søen opstiller vi i fællesskab en hypotese om dyrelivet i søen. Eleverne lærer at håndtere levende dyr, og at tage hensyn til dyr i naturen samt hvordan man færdes hensigtsmæssigt omkring en sø. Vi undersøger sammen et lokalt naturområde og eleverne udfører selv en feltundersøgelse med simpelt udstyr. Ved søen sorterer vi de indsamlede dyr, og hver elevpar får 2-3 dyr som de skal kategoriserer og klassificerer ved hjælp af bestemmelsesduge og opslagsbøger. Eleverne lærer dyrenes navne, deres kendetegn og at henfører dem til grupper (systematik). Vi taler om hvordan de forskellige dyr er tilpasset deres levesteder og fødeemner samt gennemgår enkelte fødekæder. Eleverne bliver introduceret til enkelte fagord og biologiske begreber. Vi slutter af med at sammenholde de indsamlede dyr med vores hypotese og gennemgå dem.

Hvis I har to dage, er det oplagt at foretage en undersøgelse af fjorden den anden dag.

Forslag til efterbehandling: Eleverne kan hjemme på skolen beskrive mundtligt og/eller skriftligt det naturområde (søen) de selv har været med til at undersøge (brug faktorer der beskriver området og dyrene).

3.-6. kl. | ca. 3 timer | marts-august      Tilbage til oversigten

Book et forløb

Send en mail til Obfuscated Email

Husk på oplyse skolens navn, klassetrin, antal elever, dato (eventuelt flere) og ønsker til undervisning.