Svalernes lange rejse

Elevern introduceres til svalespillet og vi opsætter i fællesskab en hypotese om hvorfor svalerne rejser syd på om vinteren. Vi taler om de farer og udfordringer landsvalerne vil støde på under deres fantastiske tur fra Danmark til Sydafrika, hvor svalene overvintrer. Svalespillet spilles udendørs og handler om en træktur som er lang og farefuld og hvor ikke alle svaler når tilbage til Danmark igen! Klassen deles i mindre grupper, med en voksen i hver. Spillet spilles nogen gang, hvorefter vi samles og taler om de erfaringer eleverne har gjort sig i spillet. Hvilke farer og udfordringer er der, hvilke tilpasninger er nødvendige for svalerne og hvor mange returnerer til Danmark. 

Herefter går vi på observationstur på Avnø Naturcenter, rundt om alle bygningerne. Vi tager kikkerter med og ser om vi kan se hvor mange svaleunger der bor i rederne og hvordan svalerne flyver rundt. Til slut finder vi verdenskort frem og markerer i de lande, som svalen besøgte undervejs på sin lange rejse.

Eleverne lærer om svalerne tilpasninger til de forskellige levesteder, ser på deres levested i Danmark og hvilke livsbetingelser de har. Eleverne bliver introduceret enkelte fagord og til at bruge kikkert samt arbejde med landkort. 

3.-6. kl. | ca. 2 timer | april-august      Tilbage til oversigten

Book et forløb

Send en mail til Obfuscated Email

Husk på oplyse skolens navn, klassetrin, antal elever, dato (eventuelt flere) og ønsker til undervisning.