Undersøgelser af livet i søen

Udstyreret med net, lupdåser og terrarier undersøger eleverne i par dyrelivet i søen. Det er en enkel feltundersøgelse, hvor vi indsamler dyr fra vores sø. I fællesskab sorterer og klassificerer vi så fangsten og eleverne lærer om dyrenes tilpasninger til levesteder, deres livsbetingelser og kendetegn. Det er et forløb, hvor alle sanserne kommer i brug.

Eleverne lærer om begreber som videnskabelig undersøgelse, biotop/levested og hypotese. Inden vi går til søen opstiller vi i fællesskab en hypotese om dyrelivet i søen. Eleverne lærer at håndtere levende dyr, og at tage hensyn til dyr i naturen samt hvordan man færdes hensigtsmæssigt omkring en sø. Vi undersøger sammen den nære natur og eleverne udfører selv indsamlingsmetoden med simpelt udstyr. I fællesskab kigger vi på de dyr vi fanger, og eleverne lære dyrenes navne, deres kendetegn og at henfører dem til grupper (systematik). Vi snakker om hvordan de forskellige dyr er tilpasset deres levesteder og fødeemner samt gennemgår enkelte dyrs opbygning. Eleverne bliver introduceret til enkelte fagord. Vi slutter af med at sammenholde de indsamlede dyr med vores hypotese og gennemgå dem. 

0.-2. kl. | ca. 2 timer | marts-august      Tilbage til oversigten

Book et forløb

Send en mail til Obfuscated Email

Husk på oplyse skolens navn, klassetrin, antal elever, dato (eventuelt flere) og ønsker til undervisning.