Undersøgelser på det lave vand - fjorden

Iført vaders og bevæbnet med rejehov undersøger eleverne dyrelivet på sandbunden. Hvilke dyr lever, hvor vi normalt bader? I fællesskab kigger vi på fangsten og eleverne lærer om dyrenes tilpasninger, deres kendetegn og hvordan man bedst håndterer dem. Det er et forløb, hvor alle sanserne kommer i brug.

Eleverne lærer om begreber som videnskabelig undersøgelse, biotop/levested og hypotese. Inden vi går til stranden opstiller vi i fællesskab en hypotese om dyrelivet i fjorden. Eleverne lærer at håndtere levende havdyr, og at tage hensyn til dyr i naturen samt hvordan man færdes hensigtsmæssigt på stranden og i vandet iført vaders. Vi undersøger sammen den nære natur og eleverne udfører selv indsamlingsmetoden med simpelt udstyr. I fællesskab kigger vi på de dyr vi fanger, og eleverne lærer dyrenes navne, deres kendetegn og at henfører dem til grupper (systematik). Vi snakker om hvordan de forskellige dyr er tilpasset deres levesteder og fødeemner samt gennemgår enkelte dyrs opbygning. Eleverne bliver introduceret til enkelte fagord. Vi slutter af med at sammenholde de indsamlede dyr med vores hypotese og gennemgå dem.

0.-2. kl. | ca. 3 timer | maj-oktober      Tilbage til oversigten

Book et forløb

Send en mail til Obfuscated Email

Husk på oplyse skolens navn, klassetrin, antal elever, dato (eventuelt flere) og ønsker til undervisning.