Naturcenter Damhus

Naturcenter Damhus er et mininaturcenter der ligger i Hastrup Plantage mellem Ejstrupholm og Thyregod. Damhus er smukt beliggende nær Hastrup Sø og med få hundrede meters afstand dels til Skjern Å og dels til en meget besøgt skovlegeplads. Fra Damhus er der ca. 3km til fugletårnet ved Galtkær i plantagens vestkant.

Adressen er Kjærvej 1, 7323 Give.

se vandretursfolder for Hastrup Plantage

Damhus er indrettet i en tidligere skovløberbolig. I underetagen er der ét stort rum med køkken og borde og stole, så det kan anvendes både til møder og undervisning samt som spiselokale. På første sal er der 3 rum med 3 senge i hver. Ved gårdspladsen er en tidligere garage indrettet til shelter, hvor der kan overnatte 30 personer. En lille staldlænge er disponibel, men vil formetlig senere blive indrettet med værkstedsfaciliteter for skoleklasser o.a. grupper. Udenfor er der borde og bænke samt bålpladser.

Det er muligt at indgå aftale med Naturstyrelsen om, at naturvejledere kan forestå planlægning og afvikling af aktiviteter med udgangspunkt i Damhus.

Kommunale skoler og institutioner, der i forvejen har aftale med Naturstyrelsen om anvendelse af Naturcenter Koutrupgård eller Naturcenter Harrild Hede, kan vælge at flytte nogle af deres arrangementer til Damhus. Andre skoler og institutioner samt foreninger kan leje Damhus for 1.500 kr. pr. dag. Overnatning koster ligeledes 1.500 kr., mens en naturvejleder koster 600kr/time, minimum 2 timer. 

Henvendelse om benyttelse af Damhus sker til .  

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer

Marc Hammer Holck

Bookingansvarlig