Fuglekendskab

Formål: Formålet med turen er, at eleverne skal opleve områdets artsrige fugleliv og få forståelse for fuglenes forskellige livsbetingelser. Endvidere skal de lære nogle af de mest almindelige fuglearter at kende.

Indhold: På Naturskolen hører vi lidt om fuglenes biologi og vigtigste karakteristika. Herefter gennemgås områdets mest almindelige fugle og vi lytter til deres stemmer.

Ved Naturskolen lærer vi at bruge en kikkert, herefter går vi i skoven for at iagttage fuglene.

For særligt interesserede klasser (begrænset antal arrangementer) vil der være mulighed for at lære mere om fuglenes anatomi og fordøjelsessystem. Vi kan f.eks. dissekere høns, som derefter kan spises efter tilberedning over bål.

Efter nærmere aftale er der mulighed for at vi sluttelig kan lave:

  • Mejsekasser

  • Støbe mejsekogler

Målgruppe: 5. – 6. klasse
Varighed: 3 - 4 timer
Sæson: Februar - marts