Matematik som værktøj

Formål: Formålet med turen er at gøre teoretisk matematik konkret ved at kombinere teori med praktisk træmåling og beregning. Samtidig kan tilbydes en oplevelse af og forståelse for træets vækstforhold samt skovdrift i bred forstand.

Indhold: På Naturskolen indledes med en introduktion om træets opbygning, vækst samt betydning og anvendelse. Herefter gennemgås det praktiske arbejde med fældning og opmåling. Der skal arbejdes med højdemåling og rumfangsbestemmelse til brug for det fremsendte opgavesæt.

Opgavesættet består af 6 opgaver direkte relateret til området omkring Egetofte og Sønderskoven. Opgaverne omhandler procentberegninger, geometri, arealberegninger samt alm. købmandsregning. Opgave 1 og 2, regnes i klassen før naturskolebesøget. Der laves "research" til opgave 3, 4 og 5 i felten, de indhentede data behandles på Naturskolen og kan yderligere behandles som opfølgning på dagen hjemme i klassen. Opgave 6 er til de særligt interesserede elever.

Matematiklæreren skal deltage.

Målgruppe: 8. - 9. klasse
Varighed: 3 - 4 timer
Sæson: December - februar