Oplevelsesture om livet i skoven

Formål: Formålet med arrangementet er at give børnene en spændende oplevelse af livet i skoven netop nu. Igennem egne iagttagelser og sansernes brug skabes i naturen en interesse for naturen.

Indhold: På Naturskolen undervises teoretisk om skovens plante- og dyreliv. Herefter går vi i skoven og finder eksempler på de mest almindelige dyrs tilstedeværelse, enten ved direkte at iagttage dem, eller ved at finde tegn på / spor efter dem. Vi indsamler materiale til en udstilling, og taler om de ting vi finder.

Oplevelsesturene tilpasses efter den enkelte klasses niveau og afhængig af årstiden kan der aftales et særligt emne som f.eks.:

  • økologi
  • hvad er der inden i dyret?
  • dyrene om vinteren
  • julearrangement / indsamling til juledekoration
  • forårsbebudere / dyreunger
  • dyrespor
  • naturværksted / naturlege

Målgruppe: Alle 1. gangs besøgende, uanset klassetrin
Varighed: 3 - 4 timer
Sæson: Hele året