Skovdrift - et erhverv

Formål: At eleverne skal opleve praktisk skovbrug. Endvidere vil eleverne lære nærmere om træets vækst, udseende samt betydning for mennesket.

Brænde bæres sammen

Indhold: På Naturskolen gennemgås træets vej fra frø til hugstmodent produkt. Der fortælles om pleje af nyplantede træer, uønsket opvækst, beskæring og opstamning, samt om hvorfor man fælder træer og hvorledes fældningen udføres korrekt.

Herefter udstyres eleverne med hjelme og save, og vi går i skoven, hvor børnene selv fælder træer.

Der er mulighed for at hjembringe materialer fra de fældede træer til f.eks. ske-udskæring, hvæsegase, nisser, trolde, træskiver m.m.

Forhugget laves

Brug evt. klassesættet "Hvad får vi ud af skoven ?" som forberedelse til turen.

Målgruppe: 4. - 5. klasse
Varighed: 3 - 4 timer
Sæson: November - primo april