Strandturen

Formål: Formålet med turen er, at eleverne skal få nærmere kendskab til de faktorer, som præger vores kystmiljø, samt lære om dyre- og plantelivet i strandkanten.

Indhold: Indledningsvis informeres om de fysiske og kemiske faktorer, som gør livsbetingelserne for plante- og dyrelivet ved kysten til noget særligt. Med net og ketsjer går vi ned til stranden for at indsamle dyr, alger og sten. Af det fundne materiale laves en udstilling, og vi snakker om tingene.

Er det sæson for rejer eller blåmuslinger, vil vi bruge ekstra tid på indsamling af disse. Der vil være mulighed for, at arrangementet afsluttes med bål, hvor vi tilbereder "havets frugter", så eleverne kan smage deres egen fangst.

Naturskolen kan endvidere tilbyde, at eleverne prøver at save en sten over, som de har fundet ved stranden.

(Medbring et par gamle gummisko som kan tåle saltvand).

Målgruppe: 6. - 7. klasse
Varighed: 3 - 4 timer
Sæson: Juni - august