Undesøgelse af et vandhul

Formål: At give eleverne forståelse for og kendskab til det artsrige liv, der findes i et vandhul, samt en viden om, hvor sårbart det er. Eleverne skal lære, hvorledes vi plejer områdets vandhuller.

Vandhul undersøges

Indhold: På Naturskolen fortælles om vandhullet som økosystem, om forskellige forureningstyper samt naturpleje. Der orienteres om fødekæder og om nogle af de vanddyr, som eleverne selv kan fange.

Vi går ud for at fordybe os i et af skovens vandhuller, med ketsjer og net fanger eleverne selv vanddyr.

Ved hjælp af biologiske rekvisitter kan fangsten studeres og bestemmes ved vandhullet eller på Naturskolen.

Målgruppe: 3. - 4. klasse
Varighed: 3. - 4. timer
Sæson: Medio april - maj