Hvem kan bruge naturskolen

Naturstyrelsen – Midtjylland har indgået aftale med Billund-, Hedensted-, Ikast-Brande- og Vejle kommuner om anvendelsen af naturskolen. Det er således gratis for skolerne at benytte naturskolen, de skal blot selv sørge for transporten af eleverne til og fra naturskolen. Skolerne i Hedensted Kommune får én gang årligt efter indsendelse af ansøgningsskemaer tildelt deres besøg for hele skoleåret.

Kommunernes kvoter er flg.:

Hedensted kommune 75

Ikast-Brande kommune 50

Vejle kommune 15

Billund kommune 5

Arrangementer udenfor almindelig skoletid for klasser med forældre og søskende regnes som et almindeligt naturskolebesøg.

Det er muligt for private grupper, foreninger, institutioner og friskoler samt skoler fra andre kommuner end de 3 ovennævnte at benytte naturskolen eller modtage naturvejledning på de omkringliggende naturarealer mod betaling pr. arrangement. Prisen er 1600kr for 2 timer. Efterfølgende timer koster 600kr pr. time.

 

Bæk

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer