Koutrupgård Naturrum

I den gamle lade og en del af stalden indrettet 2 store og lyse naturskolelokaler, der kan være ramme om mange forskellige aktiviteter, ligesom de besøgende børn har mulighed for at se på udstoppede dyr og fugle, fisk og forskellige smådyr i akvarier samt alskens spændende ting og sager fra naturen. Men et besøg på naturskolen er mest et besøg til det spændende landskab, der findes rundt om Koutrupgård. Her er både sø og å, små vandhuller, våde enge, tørre overdrev, hede, plantage, løvskov og egekrat. Hærvejens forløb gennem området er markeret med gravhøje og andre fortidsminder.

De mange naturtyper giver mulighed for at gennemføre mange forskellige aktiviteter og undervisningsforløb. Det drejer sig ikke kun om aktiviteter, der relaterer sig til fag som biologi og natur/teknik, men også fag som sløjd, billedkunst, dansk, idræt, historie, geografi og matematik kan tilgodeses ved besøg på naturskolen. I de senere år har der været meget fokus på mere aktivitets- og oplevelsesprægede friluftsaktiviteter, såsom vildmarksture, træklatring, overnatning i det fri, grøn sløjd og fisketure.

Naturskolen råder over udstyr til feltbiologiske aktiviteter, grøn sløjd og friluftsaktiviteter, som man kan benytte, når man besøger naturskolen. I naturskolens umiddelbare nærhed findes både en primitiv teltplads og en shelterplads med 3 shelters, der giver plads til, at en skoleklasse kan overnatte i medbragte soveposer.

Aktiviteterne på naturskolen forestås af naturvejledere ansat af Naturstyrelsen Trekantsområdet.

Vandhul

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer