Skovhjælpere på Kirstinelyst

To dage om ugen bliver gæsterne på Kirstinelyst mødt af skovhjælperne, der med smil på læben står klar til helhjertet at hjælpe med at gøre besøget til en ganske særlig oplevelse.

Skovhjælperprojektet ved Kirstinelyst er oprettet i samarbejde mellem Naturstyrelsen Trekantsområdet og Vejle Kommune. Det er et tilbud til udviklingshæmmede voksne fra Center For Beskyttet Beskæftigelse, Vestcentret. Formålet er at give deltagerne en meningsfyldt hverdag med tilpassede udfordringer. Skovhjælperne løser opgaver, der ligger i forlængelse af de arbejdsopgaver, Naturstyrelsen normalt udfører, og retter sig særligt mod de besøgende på Naturrum Kirstinelyst.

Erfaringer fra den slags projekter viser, at arbejdsopgaver i naturen ofte rummer mange andre muligheder og udfordringer end dem, udviklingshæmmede normalt stilles overfor. Opgaverne er med til at give dem både selvtillid og selvværd - og ikke mindst en oplevelse af, at der også er brug for dem.

Projektet vil løbende blive udviklet, så opgaverne matcher de enkelte skovhjælperes arbejdskompetencer og bidrager til gæsternes oplevelser på stedet.

Der er seks voksne skovhjælpere knyttet til projektet, og sammen med en arbejdsleder løser de serviceorienterede opgaver såsom at holde pladsen omkring naturrummet pæn og ryddelig, sørge for at der altid er tørt brænde til bålet, måske have tændt op på bålstedet, vedligeholde båludstyret og i det hele taget at hjælpe gæster på stedet til rette.

 

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer