Stier på heden

Fra Kirstinelyst udgår tre afmærkede stier, som alle slutter ved Kirstinelyst igen. Det er alle vandrestier, men den blå rute på 10 km er samtidig også en riderute.

Rød sti - 1 km

Selvom ruten er kort, får du alligevel både en flig af hedens vidder og fornemmer den bidske vestenvind. Du møder lidt af både den oprindelige hede og Kirstinelysts marker, som naturen nu erobrer tilbage.

Gul sti - 3,5 km

Vil du opleve hele heden, skal du følge denne sti. Her møder du både lyngarealer og afgræssede overdrev, passerer frodige hedekær og de levende sandklitter og kommer op på hedens top, Stoltenbjerg, med den majestætiske udsigt.

Blå sti - 10 km

Den helt specielle udgave af heden i fuld format får du her. Du må både gå og ride. Her når du hedens hjerte med højt til himlen, ensomheden, vidderne og stilheden. Du følger i århundreders fodspor på studevejen og krydser både hedeflader og kuperede klitlandskaber.

Blå sti er også riderute og kan forbindes med yderligere 15 km riderute i Frederikshåb Plantage. Forbindelsen til rideruten i plantagen er skiltet via Studevejen lidt nord for Staldbakkerne.

Hent kort med stierne som pdf:

Pdf med stikort i A3-format
Pdf med stikort i A-4 format

eller hent en minifolder for Randbøl Hede

Også i Frederikshåb Plantage er der stier.
Se stierne på kort og i den digitale guide: Guide til Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer