Udendørsfaciliteter

Udenfor findes et overdækket areal. Her er langborde, grill og udekøkken, som frit kan benyttes. Der er også en større bålplads, som vender ud mod vejen. Disse faciliteter kan ikke bookes eller reserveres, så brug af dem sker efter "først til mølle".

Ved langbordene er der plads til ca. 40 personer, og herudover er der 4 flytbare bord-bænksæt, som hver har plads til 6-8 personer.

Der er adgang til vand og brænde. Anvend venligst kun den mængde brænde, du har brug for.

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer