Færdselsregler i naturen 

Generelle regler: "Naturen må gerne betrædes"

Hunde: "Med hund i Naturen"

 

Skovflåten 

Fra Naturstyrelsen: Skovflåt

Fra www.netdoktor.dk

http://www.netdoktor.dk/Sunderaad/fakta/skovflaat.htm

 

Naturstyrelsen

www.nst.dk


Aktiviteter i området omkring Tønballe

Danmarks Ferguson Museum: www.fergusonmuseum.dk

Glud Museum: www.gludmuseum.dk

Hjarnø - herunder Hjarnø Færge: www.hjarnoe.dk

Endelave - herunder Endelave Færge: http://www.oen-endelave.dk/index.php?id=200


Undervisning 

Skoven i Skolen: www.skoven-i-skolen.dk

Udeskoler: www.kundskabet.dk

Den Åbne Skole i Vejle: https://aabenskole.vejle.dk/laeringsforloeb/#?rootId=16730&subjects=&ageLevels=&area=

 

Naturoplevelser

www.naturoplevelser.nu

www.udinaturen.dk


Samarbejdspartnere

Vejle Kommune www.vejle.dk 

Hedensted Kommune www.hedensted.dk

Billund Kommune www.billund.dk

 

 

 

Få mere viden om dyr og planter på Miljøstyrelsens hjemmeside

Artsleksikon
Invasive arter
Naturkanon
Fredede dyr og planter

Andre undervisningsmaterialer

Find inspiration til undervisning i disse eksterne undervisningsmaterialer

Skoven i skolen

Vandtjek

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer