Turbeskrivelser

vandhulsundersøgelse
Naturskolen bestærber sig på at imødekomme skoler og institutioners ønsker til emne og indhold, sådan at der skabes en rød tråd mellem undervisningen på skolen / læreplansarbejdet i institutionen og besøget på Naturskolen. Det vil sige, at langt de fleste ture på Naturskolen er individuelt tilrettelagte ture , der tilpasses efter gruppens ønsker og behov .

Naturskolen udbyder ture til alle aldersgrupper og klassetrin. Mere eller mindre alle folkeskolens fag kan indtænkes i et forløb i naturen - tøv ikke med at tage kontakt.

Herunder kan du få inspiration til hvad du og din klasse blandt andet kan arbejde med, under et besøg på Naturskolen:

Individuelt tilrettelagt tur

Den spiselige natur - fra jord til bord

Jagt og Vildt
Vandhulssafari
Vandhullet - biotop og kvalitet
Grøn sløjd
Hjortevildt og opbrækning
Naturdetektiver - sporjagt i naturen

Tilpasninger til miljøet - hos dyr og planter

Jul på Nørskovgård - som i gamle dage

Dansk i det grønne

Darwin og evolution

Fra istid til nutid

Troldene i Eventyrskoven