Turbeskrivelse som PDF-fil

Målgruppe:
3.-6. klasse (Minimum 10 – max 28 elever. Minimum 2 lærer)

Fag:
Sløjd

Periode:
Hele året

Varighed:
Kl. 9 – 12, eller efter særlig aftale

Formål:
Vi lægger op til, at eleverne gennemfører en designproces fra ide over udførelse til evaluering – gerne med udgangspunkt i “skeen” eller ”kniven”. Undervejs vil eleverne benytte forskellige teknikker (træfældning, savning, kløvning, udhulning og snitning), hvori er indtænkt gode arbejdsstillinger og –vaner.

Beskrivelse:
Er træ kun ovntørrede brædder og hvor kommer det i det hele taget fra? Vi udvælger et eller flere mindre træer som vi fælder, slæber til sløjdpladsen, afgrener, udsaver, udkløver og bearbejder med knive og huljern. I får naturligvis jeres produkt med hjem – måske kræver det at I arbejder videre med det hjemme i sløjdlokalet.

Vigtigt at vide:

Hvor:
Naturskolen Nørskovgård, Nørskovgårdvej 24, Haderslev eller andet sted efter særlig aftale.

Medbring:
Medbring mad og drikke til eget forbrug, tøj efter vejret samt en plastsæk, såfremt du ønsker at hjemtage lidt friskfældet træ til sløjdundervisningen.

Forberedelse:
Vi lægger specielt op til at I hjemmefra har designet en kniv eller ske og medbringer den udklippede skabelon

Forslag til videre arbejde:
I skoven kan vi påbegynde mere komplicerede arbejder, der kan færdiggøres på hjemskolen. Slibning og anden finish kan først foregå, når emnerne er tørre, så en hvis efterbehandling i sløjdlokalet er nødvendig. I bør beregne tid til en evaluering med eleverne af designprocessen og det færdige produkt.

Lærerens rolle:
Læreren er ansvarlig for at forberede eleverne fagligt og mentalt til turen, samt ansvarlig for at integrere arrangementet i undervisningen på hjemskolen.
Under besøget er læreren ansvarlig for det sociale miljø i klassen, og Naturskolen forventer at læreren deltager i praktisk og pædagogisk arbejde, sammen med naturvejlederen.