Jul på Nørskovgård - som i gamle dage

Turbeskrivelsen som PDF-fil

Målgruppe:
0. kl (Minimum 10 – max 25 elever. Minimum 2 lærer/voksne)

Fag:
Dansk, historie, hjemkundskab

Periode:
December

Varighed:
Kl. 9 – 12

Formål:
Eleverne stifter bekendtskab med gamle traditioner og afprøver gamle arbejdsmetoder og håndværk. Dagen sætter krav til elevernes samarbejds- og indlevelsesevne.

Beskrivelse:
Juleturen på Nørskovgård tager afsæt i landbolivet og juleforberedelserne fra omkring år 1900. Ved ankomsten til Nørskovgård vil I blive hjerteligt modtaget af Fru Gøttig, der hilser de mange fattiglemmer velkommen. I løbet af dagen skal fattiglemmerne hjælpe husets frue med en masse gøremål og forberedelser, som f.eks. at hugge brænde og tænde op i brændekomfuret, male mel og støde krydderier, røre dej og bage pebernødder. Måske falder der også en lille historie af i dagens løb. Som tak for hushjælpen, belønnes fattiglemmerne med nybagte pebernødder, der kan hjembringes til julefesten på fattiggården.

Vigtigt at vide:
Juleturren foregår som en form for total-teater, hvor det er alfa omega for oplevelsen, at såvel børn som voksne ”spiller med” på set uppet.

Hvor:
Naturskolen Nørskovgård, Nørskovgårdvej 24, Haderslev.


Medbring:
Mad og drikke, tøj og sko efter vejret, gerne kamera.

Forberedelse:
Højtlæsning af brevet fra Fru Gøttig, fra Nørskovgård.
Emnearbejde om livet i gamle dage

Forslag til videre arbejde:
Emne om livet i gamle dage / jul i gamle dage, museumsbesøg, bedsteforældre-fortællinger i klassen

Lærerens rolle:
Læreren er ansvarlig for at forberede eleverne fagligt og mentalt til turen, samt ansvarlig for at integrere arrangementet i undervisningen på hjemskolen.
Under besøget er læreren ansvarlig for det sociale miljø i klassen, og Naturskolen forventer at læreren deltager i praktisk og pædagogisk arbejde, sammen med naturvejlederen.