Vandhullet - biotop og kvalitet

Turbeskrivelse som PDF-fil

Målgruppe:
7.-9. klasse (Minimum 10 – max 28 elever. Minimum 2 lærer)

Fag:
Biologi

Periode:
Maj-august

Varighed:
Kl. 9 – 12, eller efter særlig aftale

Formål:
At undersøge vandhullet for dyreliv, sortere dyrene og kigge nærmere på enkelte af dyrene, samt deres tilpasninger til vandhullet levested. Om muligt bruger vi vores indsamlede viden til at sige noget om vandkvaliteten og måske komme med forklaringer på tilstanden.

Beskrivelse:
Forskellige dyr stiller forskellige krav til miljøet. Dette udnytter i form af en makrofauna-indeksanalyse, som sammen med målinger af abiotiske parametre. Begge dele kan sige noget om vandhullets tilstand. Vi kan evt. arbejde med at sammenligne to forskellige vandhuller.

Vigtigt at vide:
Gummistøvler er et must.

Hvor:
Naturskolen Nørskovgård, Nørskovgårdvej 24, Haderslev eller andet sted efter særlig aftale.

Medbring:
Gummistøvler og evt. regnbukser og øvrig påklædning efter vejret, mad og drikke, evt. siddeunderlag og kamera.

Forberedelse:
Kendskab til vandhulsdyr og deres livscyklus

Forslag til videre arbejde:
Efterbearbejdning af indsamlet data

Lærerens rolle:
Læreren er ansvarlig for at forberede eleverne fagligt og mentalt til turen, samt ansvarlig for at integrere arrangementet i undervisningen på hjemskolen.
Under besøget er læreren ansvarlig for det sociale miljø i klassen, og Naturskolen forventer at læreren deltager i praktisk og pædagogisk arbejde, sammen med naturvejlederen.