Vandhulssafari

Turbeskrivelse som PDF-fil

Målgruppe:
0.-3. klasse (Minimum 10 – max 28 elever. Minimum 2 lærer)

Fag:
Natur & Teknik

Periode:
Maj-august

Varighed:
Kl. 9 – 12, eller efter særlig aftale

Beskrivelse:
Denne tur foregår ved vandhullet, hvor vi leger vandhuls-detektiver. Vi undersøger parvis vandhullets dyreliv, væbnet med vandhulsnet, to-vejs lup og akvarier. Vi ser dyrene efter i krogene og taler om livscyklus og tilpasninger.

Vigtigt at vide:
Eleverne får klart den bedste oplevelse hvis de har gummistøvler med.
Der er evt. mulighed for at låne et par haletudser med hjem til observation – de skal udsættes samme sted som I tog dem fra, så snart de er blevet til frøer. I skal selv sørge for glas til hjemtransport, akvarium, iltpumpe og foder (flagefoder til akvariefisk).

Hvor:
Naturskolen Nørskovgård, Nørskovgårdvej 24, Haderslev eller andet sted efter særlig aftale.

Medbring:
Gummistøvler og evt. regnbukser og øvrig påklædning efter vejret, mad og drikke, evt. siddeunderlag og kamera.

Forberedelse:
Evt. kendskab til vandhulsdyr og deres forvandling (livscyklus)

Forslag til videre arbejde:
Forskellig livscyklus hos forskellige dyr (evt. observationer af f.eks. haletudser, sommerfuglelarver, fugleæg osv.), emnearbejde om vandhullet

Lærerens rolle:
Læreren er ansvarlig for at forberede eleverne fagligt og mentalt til turen, samt ansvarlig for at integrere arrangementet i undervisningen på hjemskolen.
Under besøget er læreren ansvarlig for det sociale miljø i klassen, og Naturskolen forventer at læreren deltager i praktisk og pædagogisk arbejde, sammen med naturvejlederen.