Den Åbne Skole

Folkeskolereformen fra 2014 stiller nye krav til folkeskolerne. Blandt andet skal eleverne lave undersøgelser uden for skolen, de skal have mere kontakt med foreninger/virksomheder/interessenter, de skal arbejde mere tværfagligt, og de skal bevæge sig mere end hidtil.

I dette felt ser naturskolerne sig selv som en vigtig spiller. Naturvejlederen kan med sin faglighed og praksisorienterede tilgang hjælpe skolerne med at lave forløb, som dækker mange af de nye krav og som øger elevernes læring og sociale relationer.

 

Eksempler på forløb med åben skole

Naturskolerne har allerede en vis erfaring med at lave længerevarende forløb i tæt samarbejde med skoleklasser.

Pilotprojektet "Naturklassen på Randbøl Hede" tiltrak sig meget opmærksomhed i 2014-2015, både fra skoler og borgere, som "mødte" klassen i radioen. Målgruppen var en 5. årgang, og projektets røde tråd var otte besøg på heden. Forløbet sikrede faglig dybde og bredde, en stor grad af tværfaglighed og bevægelse samt elevernes møde med hedens forskellige typer brugere.

Læs mere om naturklassen på Randbøl Hede.

I skoleåret 2015-2016 påbegyndte vi endnu et projekt. Her var temaet ”Kend din kommune - Vejle Å fra udspring til udløb”, og målgruppen er 2. årgang. Eleverne besøgte et antal lokaliteter ved Vejle Å og arbejdede med landskabstyper og landskabet i historisk perspektiv. Desuden var forløbet tilrettelagt således, at det understøtter kravene om bevægelse samt styrker de sociale relationer. Ipads blev udnyttet som dokumentationsform.

I skoleåret 2016-2017 gennemførte vi projekt "Årets gang i naturen" med 2. årgang. Eleverne besøgte skoven otte gange på et skoleår og arbejdede med tværfaglige temaer lige fra trolde og magi til statistik og madlavning på bål.
 

Vi har plads til flere forløb

Projekter som disse inddrager alle elevers kompetencer, fordi forløbene er en god kombination af teoretisk viden og praktiske opgaver og undersøgelser. Læreren på sin side sikrer en rød tråd mellem udeaktiviteterne og den undervisning, der sker i klasselokalet.

Naturskolerne vil gerne fremover understøtte lignende initiativer i tæt samarbejde med skolerne. Projekterne kan tage udgangspunkt i skolens egne idéer og behov, eller det kan læne sig op ad naturskolens nuværende tilbud.