Landskabsudstilling

Landskabsudstillingen er udarbejdet af Vejle Amt for borgere og turister i området. Udstillingen ligger ved siden af den gamle hestestald og der er fri adgang for offentligheden alle ugens dage mellem kl. 8.00 og kl. 19.00.

Udstillingen beskriver med tekster, billeder og historiske genstande gårdens kulturhistorie, fiskeri i fjorden og det meget spændende geologiske landskab i området.

Naturcenterets gæster har kun adgang efter nærmere aftale eller i undervisningsmæssig sammenhæng, hvor ansvaret for ophold i udstillingen påhviler den enkelte skole.

Henvendelser om udstillingens indhold mv. kan rettes til (att. Gert Hougaard Rasmussen) eller til