Færdselsregler i naturen 

Generelle regler: "Naturen må gerne betrædes"

Hunde: "Med hund i Naturen"

 

Skovflåten 

Fra Naturstyrelsen: Skovflåt

Fra www.netdoktor.dk

http://www.netdoktor.dk/Sunderaad/fakta/skovflaat.htm

 

Naturstyrelsen

www.nst.dk


Aktiviteter i området omkring Tønballe

Danmarks Ferguson Museum: www.fergusonmuseum.dk

Glud Museum: www.gludmuseum.dk

Hjarnø - herunder Hjarnø Færge: www.hjarnoe.dk

Endelave - herunder Endelave Færge: http://www.oen-endelave.dk/index.php?id=200


Undervisning 

Skoven i Skolen: www.skoven-i-skolen.dk

Udeskoler: www.kundskabet.dk

Den Åbne Skole i Vejle: https://aabenskole.vejle.dk/laeringsforloeb/#?rootId=16730&subjects=&ageLevels=&area=

 

Naturoplevelser

www.naturoplevelser.nu

www.udinaturen.dk


Samarbejdspartnere

Vejle Kommune www.vejle.dk 

Hedensted Kommune www.hedensted.dk

Billund Kommune www.billund.dk