Kontaktudvalg

Kontaktudvalget skal sikre, at udviklingen af naturskoleundervisning er relevant for og tilpasset undervisningen i folkeskolen bedst muligt.

Kontaktudvalget skal sikre, at udviklingen af naturskoleundervisning er relevant for og tilpasset undervisningen i folkeskolen bedst muligt.

I kontaktudvalget sidder en lærer, en skoleleder og en forvaltningsmedarbejder fra hver af de tre kommuner. Kontaktlærerne inviteres til to årlige møde på naturskolen, hvor de orienteres om årets gang og sparrer med naturskolens medarbejdere. Møderne afholdes nogle gange i form af et kursus, hvor naturskolen kan afprøve nye undervisningsemner og præsentere nye besøgssteder.

Tilbage til oversigt