Naturskolebestyrelsen

Tønballe Naturcenter og Søballegård Naturskole drives af Naturstyrelsen i samarbejde med Hedensted, Vejle og Billund kommuner. I bestyrelsen er alle samarbejdsparter repræsenteret.

www.hedensted.dk

www.vejle.dk

www.billund.dk

Bestyrelsen er i henhold til samarbejdsaftalen mellem Hedensted, Vejle og Billund kommuner samt Naturstyrelsen sammensat således:

Torsten Sonne Petersen, næstformand. for Udvalget for læring, Hedensted kommune
Torben Elsig-Pedersen, formand for Børne- og Familieudvalget, Vejle kommune
Bjarne Larsen, medlem i Børneudvalget, Billund kommune
Per Lunding, afd. leder i skoleafdelingen, Hedensted Kommune
Line Kastorp Kok, naturfaglig konsulent, Vejle Kommune
Børge Larsen, adm. medarbejder, Børn og Kultur Billund Kommune
Inken Breum Larsen, skovrider, Naturstyrelsen Trekantsområdet 
Poul Ravnsbæk, skovrider, Naturstyrelsen Midtjylland

Tilbage til oversigt

Få mere viden om dyr og planter på Miljøstyrelsens hjemmeside

Artsleksikon
Invasive arter
Naturkanon
Fredede dyr og planter

Andre undervisningsmaterialer

Find inspiration til undervisning i disse eksterne undervisningsmaterialer

Skoven i skolen

Vandtjek

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer