Området omkring Tønballe

 

Tønballe Naturcenter blev indviet d. 1. september 1996 og kunne således fejre 15 års jubilæum i september 2011. Naturcenterets arealer dækker ca. 73 ha, som udgøres af ca. syv ha strandeng/sø, ca. 11 ha græsningsarealer, ca. 20 ha juletræer og ca. 35 ha skov (overvejende løvskov). Arealerne drives ekstensivt af hensyn til naturcenterets mange aktiviteter.

Nedenfor findes et udførligt kort over Tønballe Naturcenter, hvor eksempelvis grillplads, shelterplads, fugletårn og informationstavler er indtegnet. Kortet findes desuden i folderen "Tønballe Naturcenter" .

Klik for stort kort (pdf)

Fire af informationstavlerne på kortet findes nedenfor som pdf-filer.

Teglværksdalen , som ligger nord for Tønballegård, er udlagt som græsningsskov. Al færdsel med skolebørn i området ophører i april måned for at give vildtet fred og ro til at yngle.

I bunden af teglværksdalen, ovenfor bådehuset, lå engang et driftigt teglværk, Tønballe Teglværk , som producerede tegl ud fra den fede ler i undergrunden.

Ved kysten øst for Tønballe Naturcenter ligger Svenskeskansen , som menes at være opført under Svenskekrigen i 1658.

I skoven syd for Tønballe Naturcenter ligger de imponerende rester af et mægtigt, vidt forgrenet bøgetræ, Troldebøgen , som væltede i orkanen d. 3. december 1999. Træet ligger der endnu og fungerer i dag som klatretræ.

Tilbage til oversigten

Få mere viden om dyr og planter på Miljøstyrelsens hjemmeside

Artsleksikon
Invasive arter
Naturkanon
Fredede dyr og planter

Andre undervisningsmaterialer

Find inspiration til undervisning i disse eksterne undervisningsmaterialer

Skoven i skolen

Vandtjek

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer