Rapporter

Kvalitetsanalyse 2006

I 2006 blev der lavet en kvalitetsanalyse på Tønballe Naturcenter. Evalueringen havde 3 delmål:

  • At definere naturskolens mål og værdier i ord og begreber.
  • At måle brugernes tilfredshed med det leverede produkt.
  • At finde indsatsområder, hvor man med fordel kan styrke kvaliteten i naturskolearbejdet.

135 lærere og pædagoger svarede på et spørgeskema, som blev udfyldt og afleveret umiddelbart efter naturskolebesøget. Det er vigtigt at bemærke, at det er en evaluering foretaget af de besøgende undervisere, og ikke af skoleeleverne. Undersøgelsen vedrørte ture gennemført i 2006 på alle årstider for de 3 samarbejdende kommuner. Det skal understreges, at denne evalueringsrapport kun vedrører naturskolen på Tønballe Naturcenter.

Download rapporten:


Årsrapporter 2005


I 2005-6 blev de første egentlige årsrapporter udarbejdet på begge naturcentre. De blev skrevet af de respektive naturskoleledere Jan Tidemand og Søren Andersen. I rapporterne findes bl.a. besøgsstatistik, målgrupper, oplevelser og nyheder i 2005, samt visoner for fremtiden.

Årsberetning 2005 pdf (pdf)

Årsrapport 2005 (pdf)

Tilbage til oversigten

Få mere viden om dyr og planter på Miljøstyrelsens hjemmeside

Artsleksikon
Invasive arter
Naturkanon
Fredede dyr og planter

Andre undervisningsmaterialer

Find inspiration til undervisning i disse eksterne undervisningsmaterialer

Skoven i skolen

Vandtjek

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer