Søballegårds historie

Naturskolen Søballegård ligger smukt placeret ved Tørskind i Vejle Ådal. Naturskolen råder over arealer i Vejle Ådal på ca. 158 ha, som primært udgøres af afgræssede overdrev og enge samt frodig løvskov, iblandet spændende moseområder, vandløb og småsøer. Så mulighederne for undervisningsaktiviteter er mangfoldige. Aktiviteterne på naturskolen har sit oplæg i skolens formål, som i al væsentlighed går ud på at sikre eleverne en indlevelse og forståelse for sammenhængen i naturen, samt hvordan vi som mennesker kan påvirke den.


Udsigt over ådalen fra Søballegårds gårdsplads

Naturskolen Søballegård blev indviet i 1986 af daværende miljøminister Christian Christensen, som var varm fortaler for naturskoler, og som igangsatte oprettelsen af naturvejlederordningen. Søballegård Naturskole var en af de første naturskoler, der blev oprettet i Danmark.

Forud var der skabt et samarbejde mellem Billund, Jelling og Egtved Kommune omkring driften. Randbøl Statsskovdistrikt leverede uden omkostninger for kommunerne restaurerede bygninger i Vejle Ådal ved Tørskind. Udover undervisningslokaler var der tilknyttet bolig med bopælspligt for naturskolelederen. Søren Andersen blev ansat af kommunerne som naturskoleleder.

Naturskolens primære formål er undervisning af elever i folkeskolen. Skolerne viste hurtigt interesse for at bruge naturskolen. Fra opstarten i 1986 og de følgende fem år frem steg besøgstallet fra ca. 3000 til ca. 6000 besøgende om året. Søren fik snart brug for fast assistance. Derfor blev det i 1992 besluttet, at Randbøl Statsskovdistrikt ansatte Søren. På den måde kunne distriktet gøre brug af Søren til både areal- og formidlingsopgaver. Samtidig fik naturskolen lov til at ansætte en skovløber, som gennem kurser kvalificerede sig til jobbet som naturvejleder. Den øgede bemanding og de muligheder, der blev skabt ved at være to om opgaverne, førte hurtigt til et stigende besøgstal. På samme tid fornemmedes desuden en stigende interesse for at bruge naturskolen i undervisningssammenhæng. Ikke mindst indførelsen af faget natur/teknik kunne direkte aflæses i besøgstallet.

Men der viste sig tidligt et ønske fra foreninger og institutioner om at bruge naturskolen og ikke mindst et ønske om guidede ture. Naturskolen har altid forsøgt at modtage disse besøg i det omfang, det har kunnet tilpasses skolens primære grundlag: folkeskolen.

Ved kommunalreformen i 2007 blev samarbejdet udvidet. Herefter har naturskolen modtaget elever fra både Billund, Vejle og Hedensted kommune.

I 2010 fik Søren konstateret kræft. Han gik bort den 12. oktober 2010 efter kort tids sygdom. For mange børn og voksne er Søren stadig personificeringen af Søballegård.


Søballegård som den så ud, før den blev restaureret.

Tilbage til oversigt

Få mere viden om dyr og planter på Miljøstyrelsens hjemmeside

Artsleksikon
Invasive arter
Naturkanon
Fredede dyr og planter

Andre undervisningsmaterialer

Find inspiration til undervisning i disse eksterne undervisningsmaterialer

Skoven i skolen

Vandtjek

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer