Søballegård Naturskole

Naturskolen Søballegård ligger smukt placeret ved Tørskind i Vejle Ådal. Naturskolen råder over arealer i Vejle Ådal på ca. 158 ha, som primært udgøres af afgræssede overdrev og enge samt frodig løvskov, iblandet spændende moseområder, vandløb og småsøer. Så mulighederne for undervisningsaktiviteter er mangfoldige. Aktiviteterne på naturskolen har sit oplæg i skolens formål, som i al væsentlighed går ud på at sikre eleverne en indlevelse og forståelse for sammenhængene i naturen, samt hvordan vi som mennesker kan påvirke den.

Adressen er Tørskindvej 93, 7183 Randbøl.

Læs mere om udleje af Søballegård Naturskole.

Læs mere om Søballegårds historie.

Tilbage til naturskolernes forside