Nordals Naturskoles formålsparagraf.

<p align="center"><img height="95" alt="" src="/media/nst/Attachments/NNlogo73.gif" width="157" border="0" /></p>

Nordals Naturskole har følgende formålsparagraf:

Nordals naturskole har til formål at give eleverne indsigt i og forståelse for centrale faglige problemstillinger indenfor natur i bred forstand.

Naturskolen skal styrke, berige og supplere folkeskolens undervisning i fag og emner med relation til natur, teknik, miljø, kultur og ressourcer. Det er væsentligt at alle børn, herunder de 2 – 6-årige får mulighed for at udforske naturen, at de får øget deres opmærksomhed på forhold i naturen og at de udvikler glæde ved at færdes i naturen.

Kulde, varme og bevægelse er nøgleord som indgår i skolens undervisningsforløb.

Undervisning og ophold på naturskolen skal være et naturligt element for alle børn i kommunen. Således skal naturskoleundervisningen være en integreret del af undervisningen i folkeskolerne i Nordborg kommune. Ligeledes skal der opbygges forløb som dagtilbuddene (dagpleje, børnehaver og fritidshjem) har glæde af.

På naturskolen gennemføres naturfaglige kurser for lærere og pædagoger.

Undervisningsforløbene udbydes til skoleklasser udenfor kommunen i det omfang der er kapacitet til det.

Nordals naturskole er indrettet under særlig hensyntagen til, at handicappede børn og voksne skal kunne deltage i naturskolens aktiviteter og undervisningsforløb.

Omfang og indhold af naturvejledning i bred forstand aftales nærmere med bestyrelsen og for så vidt angår skovdistriktets andel af naturskolelederens tid planlægges arbejdet i samråd med skovrideren."


Nordals Naturskole
Holmvej 33, Sjellerupskov
6430 Nordborg

Tlf.: 7445 9064
E-post:
Hjemmeside: www.nordals-naturskole.dk