Nørreskovens Høsletslaug

De danske høenge udgjorde i begyndelsen af 1900-tallet godt 10 % af Danmarks areal. Høengene var en vigtig og nødvendig resource i det danske landbrug, da man høstede hø til foder til dyrene hen over vinteren på disse enge. I dag bruges ensilage og vraphø og der er ikke længere brug for hø fra de små engarealer. Denne udvilking gør at de danske høenge idag er en truet og uddøende naturtype. Sammen med af høengene forsvinder fra vores landskab, forsvinder den særlige flora og fauna som er tilknyttet netop disse områder. Arter som engkarse, engkabbeleje, markgræshoppe og forskillige orkide-arter forsvinder pga. arter som brændenælde, kruset skræppe og agertidsel overtager og dominere arealerne.

I 2010 satte Andreas Andersen fra DN Sønderborg og Andreas Hermann fra NST Sønderjylland sig sammen for igangsætte et høslets-projekt. Projektet gik ud på at genskabe den gamle skoveng ved det gamle skovfogedsted Nygård i Nørreskoven på Als ved at slå med le. Man ville omdanne arealet fra en græsmark til den skoveng som den engang havde været ved at slå arealet med le, sætte høet i hæs og ved at bortkører høet. På denne måde vil man langsom og skånsomt hjælpe de mere lyskrævende arter til at finde tilbage på arealet.

For at kunne følge denne udvikling bliver skovengen hvert år nøglet igennem for hvilken arter der findes på engen og så man kan følge skovengens udvikling og biodiversitet.

11. september 2010 blev første le-slåningsdag på skovengen ved Nygård. Godt 20 aktive frivillige mødte op og "dansede" med leen over skovengen. En god start hvor ca. en tredjedel af skovengen blev slået med le. Det resterende areal valgte man at slå motormanuelt for at næste års hø skulle starte med samme udgangspunkt som det le-slået areal.

Se billeder fra høsletsdagen 2010 her :

I den efterfølgende tid fik både DN Sønderborg og NST Sønderjylland flere tilkendegivelser fra frivillige som gerne ville være med til at slå med le. Nørreskovens Høsletslaug blev derfor stiftet og oprettet.

Den 26. juni 2011 blev så Nørreskovens Høsletslaug anden leslåningsdag og det var spændende om nogle ville komme på denne dag. På dagen mødte 25 frivillige og aktive op på skovengen. Resultatet blev over alt forventning. I løbet af dagen blev hele skovengen slået med le, høet sat i hæs, der blev snakket, hygget og spist hjemmebagte boller og kage samt drukket kaffe i det fri.

Tak til alle som deltog og tak til Foreningen Nygård som leverede den lækre anretning.

Se presseomtalen i Jydske Vestkysten om arrangementet: JV, Høsletsdag 2011

Hvis du har lyst at være med, er du velkommen til at kontakte naturvejleder Andreas Hermann på telefon 74459064 eller mail:

Nørreskovens Høsletslaug er resultatet af et tæt samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening Sønderborg og Naturstyrelsen Sønderjylland.

Læs mere om skovenge og høsletslauget i denne folder. Høsletsfolder

Se billeder fra høsletsdagen 2011 her.