Turforslag

<p align="center"><img title="" alt="" src="/media/nst/Attachments/Nytlogolille.jpg" border="0" /></p>


Uglegylp

Turforslag/ Emner

Her nedenfor er naturskolens forslag til ture/ emner som vi har gode erfaringer med. Vi laver stort set ture om alle emner, så man er altid velkommen til at spørge til andre emner.

Tilbuddene gælder for alle klassetrin da vi tilpasser niveauet så det passer til gruppens alder og ønsker.


Tilmelding for skoler og institutioner tilknyttet naturskoleordningen i Sønderborg kommune.

Vi glæder os til at se Jer.


" Klima-dag i skoven"

CO 2, klima, opvarmning osv. Kom med i skoven og tag "temperaturen" på skovens klima. Hvad sker der i skoven når temperaturen stiger?, hvad er CO 2 binding? Undersøg skovens sundhed og find ud af hvor den har det bedst.

Vi taler om CO 2 - binding, forurening, planternes fotosyntese og repsiration. Vi fælder et træ og undersøger tilvækst og CO 2- optaget. Vi taler om klimapåvirkninger i skoven og naturen.

Træets alder

"Skovfoged for en dag"

Hvad hedder skovens træer?, hvordan ser de ud? og hvor vokser de? Vi undersøger den jord de vokser i, kigger på omsætning, fotosyntese og respiration. Vi ser på forskellen på et lystræ og et skyggetræ. Vi løser opgaver og ser hvor meget vi ved om skoven og dens natur. Vi regner og bruger matematik for at løse skovfogeds arbejde med at finde hektar, kubikmeter og rummeter samt skovens værdi.

Træer og buske

"Naturfagsløbet/Geocaching"

Kan I finde rundt i skoven med kort og kompas eller hvad med GPS?

Kan I løse opgaverne og hvem bruger mest og mindst tid?

Vi laver en anderledes dag i skoven hvor vi lærer om skoven, dens dyr og planter mens vi finder vej gennem uvejsomt terræn og af skovens mange veje og stier.

Hjemmeopgave: Ved bestilling af denne tur skal læreren tilsende naturskolen 10 faglige spørgsmål som børnene skal svarer på i løbet af dagen. Gerne spørgsmål som relatere til den naturfaglige undervisning klassen er i gang med eller har har gennemgået.

"Jagt og vildt"

Kom med på jagt i skoven. Vær med og og se om vi kan finde vildtet. Hvordan ser vildtet ud?, hvor lever de?, hvad spiser de og kan vi finde spor fra dem? Vi hører om jagt og hvordan den udøves. Vi skyder med bue og pil og ser og hører braget fra jagtgeværet eller jagtriflen.

Er vi heldige får vi et stykke vildt på tasken som vi kan tage med os hjem til naturskolen. Der lære vi at flå og partere vildtet så vi kan bruge det til vores mad.

"Skovarbejder for en dag"

Skoven og naturen skal passes og plejes.

På denne dag tager vi i skoven og arbejder fysisk med arme og hænder. Vi lærer at fælde træer så de falder rigtigt og sikkert og vi lærer at oparbejde træet i rigtige længder.

Vi måler udbyttet af træ og regner på hvad det vil koste at købe. Vi regner også på energimængden og sammenligner med gas, el og olie.

Har vi tid bruger vi noget af træet til at laver sjove/ nyttige ting af med en god snittekniv.

"Rovdyr/ Ræve- og Grævlingetur" - Nu med video-overvågning!

Den danske natur er fyldt med små og store rovdyr. Vi tager på ekspedition og ser om vi kan finde dem eller nogle af deres sportegn.

Er vi heldig finder vi deres underjordiske bo, redehul eller skjul. Vi finder måske også spor som vi kan lave gipsafstøbninger af dem eller måske finder vi rester af deres måltid. Vi indsamler vores fund og undersøger dem nærmere så vi kan se hvad de har spist.

Naturskolen har dagene inden opsat video-kameraer til overvågning af rovdyrenes område. Dette skal vi indsamle og er vi heldige kan vi se dyrenes færden på storskærmen.

"Dansen på engen"

Med le, fork og høtyv. I gamle dage slog man mange af skovens enge med le. Det er en yderst skånsom naturpleje og er særlig godt for skovens dyr og følsomme planter.

På denne dag tænker vi os tilbage 100 år tilbage i tiden og prøver det ædle håndværk at kunne få leen til at synge!

OBS! Kun i perioden maj og juni

"Vildt-køkken"

Kan man spise skovens dyr? Hvordan slagter man og tilbereder man ude i skoven?

Kom og oplev en dag i det vilde køkken. Vi bruger naturens egne råvarer og sammensætter en fest-menu over bålets gløder.

Denne dag kan være med delvis brugerbetaling alt efter antal og menu.

"Is og sten - som ikke er til at spise"

Hvornår havde vi istid i DK? Hvad gjorde isen ved vores landskab og vores natur? På denne dag prøver vi om vi kan finde svar på vores spørgsmål og om vi kan finde spor og ting fra istiderne. Vi undersøger landskabet, jorden og stenene. Vi f inder frem til deres bestanddele og hvor det kommer fra.

På stranden finder vi flotte, sjove eller underlige sten. Dem undersøger vi i forhold til dem vi har gravet op prøver om vi kan bestemme hvilken slags det er og hvor de kommer fra.

Er vi heldige finder vi måske en øjegnejs, en rhombeporfyr eller hvad med en sandsten.

Vores fund prøver vi skærer over med naturskolens særlige diamantsave så vi kan se hvordan de ser ud indeni.

”Geologi – og lerbrændning”

Blåler, sand, grus og muld.

En dag i naturen hvor vi snakker geologi, jordtyper og dens betydning. Vi undersøger jordens bestanddele og finder det fineste ler ude i skoven. Dette laver vi sjove ting af som vi brænder i vores egne lerovne.

”Naturvandring – på tur gennem Sønderjylland”

Med vandrestøvler, madpakke og drikkedunk tager vi ud i det skønne landskab. Vi undersøger og taler om hvad vi ser på vores vej, flora og fauna, kulturminder og kulturhistorie.

Gode ruter kunne være fra:

  • Nørreskoven på langs
  • Hardeshøj til Nordborg slot via Mjels sø og Oldenor
  • Havnbjerg kirke til Nørreskoven via Bittenlund
  • Fynshav til Himmark strand via Nørreskoven
  • Fynshav til Mommark via Oleskobbel og Blommeskobbel
  • Augustenborg skov til Nørreskoven via Ketting Nor og Egen kirke

”Adventure-race i skoven”

Brug hoved og brug dine evner til at samarbejde.

Vi bygger broer, laver buer, bygger flåder og flytter tunge kævler. Vi skal løse gåder, finde vej og kæmpe som et hold.

Er vi de bedste kan vi blive " Skovens konger og Dronninger"

"Snitteriet" - det grønne værksted.

Lær at snitte, save og hugge.

Vi laver sjove og nyttige ting af træ som I kan tage med hjem.

Lav f.eks. din egen fuglekasse, et foderbrædt, en pilefløjte eller hvad med et huskespil.

Egon og Konrad

"Stranden og havets hemmeligheder"

Lever der dyr ved stranden? Hvilken slags og hvordan lever de?

Er der liv i vandet og hvad kan vi fange?

Med net og waders prøver vi at undersøge farvandet og stranden ved naturskolen.

I sommerhalvåret og i stille vejr kan vi sætte garn og ruser med naturskolens båd. På den måde kan vi se hvilke spændende dyr og planter som lever længere ude end vi kan gå med vores gummistøvler og waders.

Garn og ruser sætter vi aftenen før og henter igen næste morgen når I kommer. Har vi fanget fisk tilbereder dem over bålet eller i vores røgeovn.

Fiskeri og havet

"Vandhullet"

Hvor kommer vandet fra? Er det forurenet? Hvad er et godt vandmiljø og kan man se det på livet i søen?

Hvilke insekter og dyr bor i skovsøen? Hvor bor de og hvordan kommer de rundt?

Vi tilbringer en spændende og sjov dag ved et af skovens vandhuller hvor vi fanger vanddyr og andet spændende fra søens dyb. Vi undersøger og finder ud af hvilken slags det er og hvordan de lever.

Husk gummistøvler!

Vandhullet

"Get Moving"

Kom ud af røret! Det er sundt og sjovt at bruge sin krop. Vi blander naturturen med udfordringer som styrker og driller vores motorik og fysiske styrke. Vi laver konkurrencer, naturlege og udfordrer os selv og hinanden. Vi kæmper mod skovens dyr og hvad de kan præstere.

Vi laver en fysisk dag hvor vi hopper, springer, løber og bruger hele kroppen.

Husk tøj og sko som du kan bevæge dig godt i.

”Naturen på to hjul”

Tag med ud i naturen på ”jernhest”. Vi cykler gennem det flotte natur og ser og hører om naturen, kulturminder og kulturhistorie på vores vej.

Gode ruter kunne være:

  • Fortidsmindetur gennem Nørreskoven, Als
  • Kulturhistorier gennem Nordals via Alsstien
  • Augustenborg – Nørreskoven via Egen Bakke.

"Hjortesafari - Skovens store dyr"

I vores skov lever mange store dyr. Er vi stille og bruger vi vores øjne godt kan vi måske finde nogle af dem, finde spor eller andre efterladenskaber. Vi taler om dyrene og undersøger deres spor. Vi laver gibsafstøbninger så alle kan få et aftryk af deres fund med hjem.

"Det kribler og krabler"

Skoven er fyldt med dyr og insekter der svirre, kribler og krabler. Vi pakker vores udstyr så vi kan undersøge de sjove skabninger og prøve at finde ud af hvad de hedder, hvad de spiser og hvor de bor. Vi laver fælder og laver vores eget insekt.

”Musetur”

Vi sætter på en af skovens mindste beboere - musen. Hvor er de, hvad lever de af (ud over ost) og hvorfor er den vigtig for skoven og de øvrige dyr?

Vi sætter musefælder og prøver at fange en levende mus. Er vi heldige, og den går i fælden, kan vi komme helt tæt på så vi kan se dens store øre og fine næse. Når vi har kigget nok sætter vi den ud igen og så er det måske tid at lege muselege eller at lave sine egne mus ud af ting vi har i skoven.

”Naturskolen ud af huset”

Naturskolen rykker også gerne ud til Jer, hvis I har et spændende emne eller et spændende sted vi skal undersøge nærmere.

”Sammensæt selv” – Har du/I et emne som I gerne vil have på naturskolen er I altid velkommen til at ringe og skrive, så ser vi om det ikke kunne passes ind.

Selvhjulpne ture i skoven med booking hos naturskolen.

”Den grønne diamant” Shelterplads med grill, siddepladser, muldlokum og mulighed for overnatning til 30 prs.

”Skovmusen” Skurvogn med undervisningsmaterialer. Se hvad den indeholder og hvor den står på hjemmesiden.

”Jagtsrummet” Lokale tæt ved stranden ved det gamle skovfogedsted. Kan bruges til samlingssted/ madpakkested. Der er toilet og brændeovn og der er rigtig hyggeligt!

Nygaard

Husk! At for skoler og institutioner tilknyttet naturskoleordningen i Sønderborg kommune ved Nordals Naturskole gælder at tildelte datoer kun er en reservering. I skal derfor tilmelde og bekræfte Jeres besøg via tilmeldingsblanketten senest den 15. august 2012 til Nordals Naturskole pr. post eller e-mail (find tilmeldingsblanketten øverst på siden)


På Nordals Naturskole gælder naturskoleordningen således at naturskolen primært laver arrangementer/besøg for børn og unge i tidligere Nordborg og Augustenborg Kommune så besøgene fungerer som en integreret del af institutionernes undervisning og øvrige mål.

Er man ikke tilknyttet denne gruppe er man er dog altid velkommen til at kontakte naturskolen for at høre om det er muligt at få lavet et arrangement/ besøg til sin gruppe selvom man ikke hører under den primære gruppe.

Det er vigtigt at man kontakter naturskolen i god tid da der er stor søgning på vores ture.

Som udgangspunkt foregår alle aktiviteter udendørs uanset årstid, vejr og vind. Husk derfor altid påklædning og fodtøj efter vejret. Det er bedre at kunne tage lidt tøj af end at gå og mangle det.

Husk også mad og drikke til dagen.

Har man specielle ønsker om et tema, et emne eller et bestemt sted, så er man altid velkommen til at kontakte naturskolen.

Turenes varighed er forskellige. Typisk varighed er 3 til 4 timer.


Nordals Naturskole
Holmvej 33, Sjellerupskov
6430 Nordborg

Tlf.: 7445 9064
E-post:
Hjemmeside: www.nordals-naturskole.dk