Grundkonstruktionen halvvejs

Bålhytten er nu snart klar til at tage imod de unge mennesker fra 3 kontinenter. Grundkonstruktionen er nu halvvejs færdig.


Godt på vej!

Opsætningen af stolper, remme og spær skrider planmæssigt fremad. Her til aften, er konstruktionen halvt færdig. Yderkransen af aftrækket  til bålpladsen er på plads, og venter op de sidste bjælker hvorpå taget skal lægges.


Stjernekonstruktionen fæstnes til remmen.

Næsten alle samlinger laves med udfræsninger og skjulte fæstninger. Det giver et meget flot færdigt resultat!

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer