Stolperne skal rejses

De bærende dele til bålhytten klar til at blive rejst.


Arne Hansen og Preben Vagn Knudsen borer huller til punktfundamentet.

Stolperne til de bærende dele på bålhytten er nu blevet afbarket, fundamentet er støbt og pladsen jævnet af, så rejsningen af de 19 stolper med tilhørende remme og spær kan nu blive sat op.

Dette arbejde skal være færdigt inde selve arbejdslejren starter, da det er færdiggørelsen derfra der skal laves af de 14 unge mennesker i de 2 uger de er på Skovlyst Naturskole.


Pladsen er færdig til rejsning af stolper.

Undervisningsmaterialer

Naturstyrelsen udgiver undervisningsmaterialer
Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer

Økobaser og naturbaser

Økobaser / Naturbaser er et sted i skoven, med eller uden bygning. Der er et depot med udstyr samt en bål- og en lejrplads. Økobaser / Naturbaser drives altid i samarbejde med en eller flere kommuner.