Første "spadestik" er taget

Så er der ved at blive gravet af til fundamet på den nye bålhytte.

Med hjælp fra en rendegraver, er udravningen til bålhyttens plads nu startet.


Det er entrepenør Verner Johanning der er igang med at grave ud, således at vi får en platform at bygge på.


Peter Simonsen kører grus til så det ikke bliver så fedet at gå i leret.

Næste skridt er så at bålhytten bliver sat af, og der bliver støbt punktfundament. Desuden skal rundtømmeret barkes af, og det bliver gjort i den kommende tid.

Samtidig er MS-campen nu fuldt booket, der er endda oprettet venteliste. Der kommer unge mennesker fra 3 kontinenter Europa, Amerika og Asien.

Undervisningsmaterialer

Naturstyrelsen udgiver undervisningsmaterialer
Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer

Økobaser og naturbaser

Økobaser / Naturbaser er et sted i skoven, med eller uden bygning. Der er et depot med udstyr samt en bål- og en lejrplads. Økobaser / Naturbaser drives altid i samarbejde med en eller flere kommuner.