Kalvø ture

<p> </p>

OPLEVELSESTUR PÅ KALVØSTIEN:
Denne oplevelsestur starter på Genner Hoel rasteplads og slutter på Kalvø. Vi følger Kalvøstien. Eleverne bliver undervejs "udsat" for forskellige udfordringer, opgaver og lege. Vi passerer smukke udsigtspunkter, marker med køer, rislende bække og områder fyldt med vilde blomster og sjældne fugle. På Kalvø går vi øen rundt, hører øens historie og ser på stenparken. En rigtig fin introtur til området og dets unikke natur.

LIVET VED KYSTEN
Denne tur handler om livet ved kysten. Hvilke fisk, fugle, insekter og pattedyr finder vi her, og hvilke planter kan vokse så tæt på saltvand. Eleverne skal være "Stranddetektiver", hvor de udstyret med felttasker med lup, dolk, indsamlingsbakker, opslagsbøger, kikkerter og fiskenet, skal ud og indsamle og observere ting fra stranden samt fiske med fiskenet fra strandkanten, så vi kan se på de mindre dyr der lever i vandet.

GEOLOGI – ET KIG 15.000 ÅR TILBAGE I TIDEN
Med udgangspunkt i de høje bakker omkring Kalvø, samt stenparken på øen, skal vi 15.000 år tilbage i tiden og høre historien om hvordan vores landskab i Sønderjylland blev skabt. Dernæst lærer eleverne, hvordan man kender forskel på de mest alm. strandsten. Tillader tiden det laver vi noget ud af sten som eleverne kan få med hjem.

FUGLELIVET PÅ KALVØ – EN STRANDSAFARI
Vidste i at vi har et fuglereservat tæt på os hernede? Hvorfor ikke tage på "safari" i det? Udstyret med kikkerter og kraftige scoper (fjernkikkerter) sniger vi os tæt ind på fuglelivet i det fuglerige reservat ved Kalvø. Her vil vi få mange af de typiske danske kystfugle at se. Som rigtige ornitologer laver vi hver vores lille bog om fugle, med observationer og beskrivelser af hvad vi ser på turen. Vi tegner fuglene, skriver om hvad de laver. Har de unger? Ligger de på rede? Hvordan kan vi genkende fuglene?

FRILUFTSLIV VED KALVØ
På denne tur opleves naturen fra vandsiden, i kajakker. Efter at være blevet undervist i padleteknik og færdselsregler i sårbare naturområder, sejler vi stille og lydløst ud langs kysten af fastlandet og Kalvø. Vi har forskellig stop undervejs, hvor der fortælles om plante- og dyrelivet. Kan evt afsluttes med overnatning på naturcampområdet ovenfor Kalvø. Turen er for små hold (< 20 elever) og for børn over 12 år. Prisen for leje af kajakker er pt 50 kr/Kajak/dag. Turen gennemføres ikke i hårdt vejr.

SØRØVERSKATTEJAGT
Den berygtede sørøver Kaptajn Sortskæg siges i at have gemt hans store guldskatte på Kalvø for hundreder af år siden. Vi ved ikke om det er sandt, men vi har fundet nogle mystiske gamle kort, med mærkelige krydser og aftegninger og der går rygter om at genfærdene af Sortskæg og hans besætning husere på Kalvø og driller dem der forsøger at finde deres skat. Kom og vær med på en spændende og udfordrende skattejagt på Kalvø, hvor i bliver udsat for sjov og udfordringer og lækkerier…. Denne tur er også meget velegnet for de forældre-børn-ture skoleklasser ofte holder. Løbet vare ca. 2 timer.

TØMMERFLÅDETUR
På denne tur lærer i at bygge primitive tømmerflåder af rafter og tov. Når fartøjerne er færdigbygget skal vi ud og afprøve dem i de rolige vande omkring Kalvø og får derved mulighed for at se øen fra søsiden.

GLASBUNDSBÅD
Fra og med næste sæson forventes det at vi kan tage en nybygget glasbundsbåd i brug på Naturskolen. Med glas i bunden giver båden os mulighed for at opleve livet under havet. Vi kan se hvad der gror på havbunden og vi kan se dyrelivet som hvis vi havde været ude at dykke.

STENALDERMENNESKE FOR EN DAG
Kalvø har været beboet siden stenalderen. Det er sjovt at tænke på hvordan stenalderfolket må have levet deres liv. Hvad levede de af, hvordan gik de klædt, hvordan boede de ? På denne tur kommer eleverne til at prøve livet som stenaldermenneske. Efter en introduktion til stenalderlivet, skal eleverne selv prøve aktiviteter fra et stenalderliv. De skal indsamle urter og muslinger som senere spises. De kommer til at lave lersmykker, olielamper og skåle. De får lov at prøve at slå flintesten, selvom det nok ikke bliver en dolk eller en økse, så skal det nok blive en spids genstand der kan skære! Og tillader tiden det kommer de til at bygge primitive stenalderhytter.

Naturskoleleder Trine Sørensen.

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer