Syvstjernen

Syvstjernen er en såkaldt økobase med 7 shelters på 4 x 2,5 m, hvor ca 40 personer kan overnatte. Hytterne ligger omkring en bålplads med bænke og et naturtoilet i nærheden.

Pladsen er åben for alle både til overnatning og hygge omkring bålet, men især til skolers og børneinstitutioners egentlige undervisningsforløb. Brug af Syvstjernen kræver at man reserverer plads ved Naturstyrelsens webboking: www.booking.naturstyrelsen.dk

Syvstjernen en marts morgen med shelters og bålplads.

Hvad er der ikke på Syvstjernen ?

Syvstjernernen er en naturnær plads med gratis mulighed for overnatning m.m. Man skal dog være opmærksom på at pladsen ikke kan opfylde alle ens behov !
Således er der ingen adgang til vand. Det må man medbringe hjemmefra.
Der er heller ikke noget affaldsstativ, så skrald skal medtages når man forlader pladsen.
Brænde må medbringes eller man kan samle døde grene på skovbunden.
Materialer kan ikke låses ned mens man er ude i skoven. De må opbevares i et af de 7 shelters eller medtages.

Hvordan bør Syvstjernen bruges ?

For at det skal være et rart sted at være som fortsat er pænt, rent og ikke slidt ned er det vigtigt at alle der bruger området rydder op efter sig. Lad være med at slå og snitte i træerne, kravle på hytterne, brække grene af træerne o.s.v. Med andre ord: Brug almindelig sund fornuft i området, og efterlad det mindst ligeså pænt som da I kom.
Det er meningen at flest muligt undervisningsaktiviteter skal foregå ude i skoven – ikke lige omkring Syvstjernen - for at undgå at området kommer til at se hærget ud.

Hvad kan og må man lave i skovområdet ?

Skoven omkring Syvstjernen er en spændende og bakket løvskov. Ud over det varierede skovlandskab er der i gåafstand indenfor en kilometer både vandløb, søer og overdrev. Undervisningsforløb i de fleste skolefag kan på en levende og direkte måde laves i skoven med Syvstjernen som udgangspunkt. Natur- og Teknik er oplagt men området kan også bruges i bl.a. dansk- og matematikundervisningen.
Se f.eks. på Skolen i Skovens hjemmeside for at få gode ideer:

Når man har reserveret Syvstjernen er det i skovområdet tilladt at lave forskellige aktiviteter som ellers kræver en særlig tilladelse.
I dagtimerne må man lave løb med faste poster, klatre i træer med reb og rapelle, grave huller, lave bål, bygge tovbroer og lave huler af naturmaterialer.

Hvis man vil sejle i tømmerflåde er det også tilladt - men kun i Benedikte Sø og kun fra vestsiden af søen. Man må bygge tømmerflåder af ris og regnslag. Dunke eller tromler må også bruges, men kun nye da gamle evt. kan forurene vandet i søen.
I vinterhalvåret, mellem den 16. juli og den 31. marts, må man i området lave aktiviteter om natten som f.eks. natløb og overnatning i bivuak eller løvhytte.
Alt sammen uden at søge tilladelse som det normalt kræves. Det er dog en forudsætning at man ikke ødelægger noget, at man rydder pænt op efter sig og ikke forstyrrer dyreliv eller andre skovgæster.

Hvad kan vi hjælpe med ?

Naturstyrelsen – Sønderjyllands ansatte deltager gerne med vores naturfaglige kunnen i undervisningsaktiviteter og ture. Vi viser også gerne området frem. Normalt tager vi 600 kr for de 2 første timer samt 200 kr for hver efterfølgende time.

Historien bag Syvstjernen – Og fremtiden

Syvstjernen blev indviet af miljøminister Hans Christian Schmidt den 23. september 2002.
Pladsen er lavet af Naturstyrelsen i samarbejde med beskæftigelsesprojekt Jordbrugserhverv på Gråsten Landbrugsskole.
En arbejdsgruppe med repræsentanter for skolerne og daginstitutionerne i området samt skovdistriktet vil arbejde videre med hvordan Syvstjernen skal kunne bruges og reserveres og ikke mindst hvordan der kan laves nogle konkrete undervisningsforslag.

Børn fra børnehaven Bullerby var flittige gæster under bygningen af Syvstjernen.

 

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer