Primitiv overnatningsplads

Primitive overnatningspladser er beregnet til enkeltpersoner, familier og smågrupper, der vil overnatte i naturen med eller uden telt eller lignende. Typisk består en lille plads, ofte kun markeret med en pæl. Der kan dog også være en bålplads. 

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Regler for brug af primitive overnatningspladser

  • Maks. to overnatninger
  • Motorkørsel til pladsen er ikke tilladt.
  • Toiletbesøg i skoven skal foregå i passende afstand til pladsen uden efterladenskaber
  • Tag dit affald med dig. Det er en del af sporten!
  • Det er tilladt at samle tørre kviste og grene i skovbunden til eget bål.
  • Du må samle af skovens planter, bær, frugter til eget brug.
  • Pladserne kan bruges af enkeltpersoner, familier eller smågrupper med få telte.
  • Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke er lovligt at udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer, højttaler, musikinstrumenter o.a. på en støjende måde.