Oversigt over B-skove

I oversigten ses hvilke områder, der er udlagt som B-skov (Beskyttet Skov) på hver statsskovsenhed:

Lokale enheder

B-skove (antal ha i parentes)

 

Sønderjylland

Lambjerg Indtægt syd for Søndre Landevej  (56)

Sønderskoven syd for Søndre Landevej  (301)

Bolderslev Skov  (157)

Frøslev Plantage syd for Pluskærvej (157)

Frøslev Mose (331)

Østerskov (185)

Se også kort over B-skovene i Sønderjylland!

 

Hovedstaden

Jægersborg Dyrehave og Hegn (særlig status) (1617)

Folehaven (265)

Sjælsølund (82)

 

Søhøjlandet

Torsø Bakker (182)

Lovdal Skov (33)

Velling Skov (376)

Snabegård Skov (137)

Høgdal (54)