Beskyttede skove,Sønderskoven Als og Lambjerg Indtægt

På kortet er områderne markeret med gul skravering.

  • Lambjerg Indtægt ved Høruphav
  • Sønderskoven syd for vejen mellem Sønderborg og Høruphav

Grundkort © Kort og Matrikelstyrelsen
Kortene er gengivet med tilladelse G18/1997 fra Geodatastyrelsen