Beskyttede skove: Bolderslev og Uge skov

Hele Bolderslev og Uge skov er beskyttede skove.

På kortet er områderne markeret med gul skravering.


Grundkort © Kort og Matrikelstyrelsen
Kortene er gengivet med tilladelse G18/1997 fra Geodatastyrelsen