Kort over B-skove i Sønderjylland

Naturstyrelsen har udlagt knap 10 pct. af statsskovene som særligt beskyttede arealer (såkaldte B-skove). De er udlagt for at skabe bedst mulig trivsel for dyre- og plantelivet og for den „stille" skovgæst.
I B-skovene er der et generelt forbud mod organiserede øvelser og løb.
På Naturstyrelsen – Sønderjylland er følgende områder udlagt som beskyttede skove: