Beskyttede skove Frøslev mose

På kortet er områderne markeret med gul skravering.

  • Frøslev mose

Grundkort © Kort og Matrikelstyrelsen
Kortene er gengivet med tilladelse G18/1997 fra Geodatastyrelsen