Beskyttede skove Frøslev mose

På kortet er områderne markeret med gul skravering.

  • Haderslev Østerskov

  • Grundkort © Kort og Matrikelstyrelsen
    Kortene er gengivet med tilladelse G18/1997 fra Geodatastyrelsen