Friluftszoner og B-skove

Naturstyrelsen opdeler naturområderne i facilitetszoner, friluftszoner og stillezoner. Man kan færdes frit i de tre zoner i overensstemmelse med adgangsreglerne.

Inddelingen i zoner skal hjælpe med at målrette investeringer i faciliteter samt give friluftslivet forskellige udfoldelsesmuligheder. Forskellige faciliteter og brugere påvirker naturen og hinanden forskelligt, og nogle faciliteter kan i praksis binde brugen af et sted i lang tid og efterlade et mærkbart aftryk efter fjernelse.

  • Facilitetszone – her prioriteres placering af og investering i flere mindre enkelte faciliteter eller større faciliteter til gavn for friluftslivet, fx et shelter kombineret med bålplads og toilet, eller en naturskole - uanset om det sker ved Naturstyrelsen alene eller i et partnerskab med borgere, myndigheder mv.
  • Stillezone – her søger vi inden for lovgivningen og de forvaltningsmæssige rammer at fremme skovgæstens muligheder for en stille naturoplevelse. Der kan forekomme et begrænset antal faciliteter, fx et bord-bænkesæt eller en parkeringsplads. Naturstyrelsen opfordrer til, at større arrangementer så vidt muligt søges afholdt uden for stillezonen.
  • Friluftszone – er arealer, der ikke er en del af de to øvrige kategorier. Her kan forekomme mindre faciliteter, fx et shelter, eller et bord-bænkesæt. I modsætning til stillezonen, så skal der her planlægges for en brug af "alle" og ikke kun den stille naturoplevelse.

I forbindelse med tilladelser kan friluftszonering i begrænset omfang indgå som grundlag for vurderingen, men aldrig som eneste begrundelse for tilladelse eller afslag.

Læs mere om tilladelse til aktiviteter

Zoneringen er alene et administrativt værktøj, hvor udpegningen sker som en del af styrelsens driftsplanlægning.

Læs mere om driftsplanlægning

B-skove

Pr. 1/1-2020 er der ikke udlagt friluftszonering på: Kronjylland, Søhøjlandet, Sønderjylland og Vendsyssel. Indtil det er sket gælder reglerne for de såkaldte B-skove fortsat. B-skove er områder, hvor de besøgende skal tage særlige hensyn.

Læs mere om B-skove her

OBS: Bemærk, at indtil videre gælder B-skove fortsat for Forsvarets aktiviteter (Hæren, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet mv.)   

Læs mere om regler for forsvaret og beredskabsmyndighederne