Beskyttede skove Frøslev mose

På kortet er områderne markeret med gul skravering.

  • Frøslev mose

Grundkort © Kort og Matrikelstyrelsen
Kortene er gengivet med tilladelse G18/1997 fra Geodatastyrelsen

Fakta om skov

Selvom det kan virke som om, at der er meget skov i Danmark, er det faktisk kun 12-13 procent af landet, der er dækket af skov. Det meste skov vokser langs den jyske højderyg, i Nordsjælland og på Bornholm.
Læs mere om skovbrug