Sådan færdes du sikkert blandt græssende dyr 

Naturstyrelsen har over hele landet indhegninger med græssende dyr, der hjælper med at pleje naturen. Alle har ret til at færdes i indhegningerne. Man skal dog være opmærksom på dyrene. De græssende dyr er som regel stille og rolige og har ingen interesse i at nærme sig mennesker. Men der kan opstå særlige situationer — eksempelvis hvor dyrenes moderinstinkter får dem til at optræde aggressivt mod hunde for at beskytte deres unger. Al færdsel i indhegningerne sker på eget ansvar. 


Naturstyrelsen anbefaler, at man følger de 4 råd nedenfor. 

1: Hold altid god afstand til dyrene — især ved færdsel alene, med hund eller med børn.

Man må aldrig forsøge at nærme sig dyrene for at fodre eller klappe dem. Hvis der er tyr eller andre handyr i indhegningen, skal man altid være ekstra opmærksom.

2: Gå aldrig mellem voksne dyr og unger.

Når de græssende dyr har unger, kan moderinstinktet få dem til at optræde aggressivt for at beskytte deres unger. Især i den første tid efter de har fået unger. Det er derfor vigtigt, at man altid holder god afstand og aldrig går mellem moderdyr og unger. 

3: Vær opmærksom på, at dyrene instinktivt kan reagere aggressivt mod hunde — hold derfor altid hunden i kort snor.

Hold ekstra god afstand, hvis du har en hund med i en indhegning. Gå f.eks. i en stor bue udenom dyrene - eller benyt en anden udgang fra hegnet, end den du oprindeligt havde planlagt. I tilfælde af, at der opstår en truende situation, bør man slippe hunden, så den kan løbe væk og man selv kan komme på afstand fra dyrene. Bind derfor aldrig snoren fast til dig selv.

4: Gå stille og roligt gennem indhegningen, og undgå pludselige bevægelser og høje lyde.

Børn bør følges med voksne og ikke løbe rundt med skrig og fagter. Hvis I har picnickurven med, så nyd den udenfor indhegningen, hvor der er masser af plads.

Nye skilte giver gode råd til færdsel i indhegningerne

Naturstyrelsen sætter skilte op ved udvalgte stier, der fører til indhegninger med dyr.  Rådene er udarbejdet i samarbejde med Landbrug & Fødevarer samt en række andre organisationer som Friluftsrådet, Dansk Skovforening og Dansk Idrætsforbund.

undefined