Færdsel i indhegninger med dyr

Naturstyrelsen har over hele landet indhegnede naturområder med græssende dyr. Indhegningerne skal sikre, at dyrene bliver på naturområdet og ikke vandrer ud på f.eks. veje eller dyrkede marker.

Dyrenes afgræsning er et redskab for Naturstyrelsens målrettede forvaltning af naturudviklingen. Planteædere - og særligt de store planteædere som kreaturer, heste, hjorte og bison - har en vigtig rolle i at styrke biodiversiteten ved bl.a. at skabe dynamik i naturen og derved levesteder for en stor variation af dyr og planter. Dyrene er udsat af dyreholdere, landmænd og andre efter aftale med Naturstyrelsen.

At gå på opdagelse i naturen og opleve Danmarks store pattedyr kan give gode og spændende naturoplevelser. Lovgivningen giver dig lov til at færdes i indhegningerne døgnet rundt.

Læs mere om, hvad der er tilladt i indhegninger med græssende dyr. 

De græssende dyr er som oftest stille og rolige og har normalt ingen interesse i at nærme sig mennesker. Når dyr er i en indhegning, har de færre muligheder for at flyttes sig, og der kan der opstå farlige situationer for mennesker, der færdes i indhegningerne.

Du kan minimere de farlige situationer ved at følge de 4 gode råd nedenfor.

Det er tilladt døgnet rundt i indhegninger med græssende dyr:

  • at færdes til fods overalt
  • at cykle på veje og stier, hvor man kan cykle med en almindelig cykel
  • at ride på veje, der er mere end 2,5 m brede
  • at medtage hund overalt, men kun hvis hunden er i snor
  • at medtage barnevogne og trække med cykler overalt
  • at køre med handicapknallerter, el-kørestole o.l. på veje og stier.

Det er ikke tilladt

  • at fodre eller klappe dyrene.

Du færdes på eget ansvar. Der kan nogle steder være særlige regler – det vil være skiltet.

Gode råd til at beskytte dig selv bedst muligt, når du færdes i indhegninger

1: Hold god afstand til dyrene.

Så bliver dyrene ikke bange for dig. Vær særlig opmærksom, hvis der er tyre, hingste, væddere eller andre handyr i indhegningen.

2: Undgå at komme mellem voksne dyr og unger.

Gå aldrig igennem dyreflokken. Når dyrene har unger, kan moderinstinktet få dem til at optræde aggressivt for at beskytte deres unger.

3: Hold hunden i kort snor.

Dyrene kan blive bange for hunden og dermed aggressive. Gå derfor gerne i en stor bue udenom dyrene, hold hunden i meget kort snor, hold hunden i ro og benyt en anden udgang fra hegnet — eller undlad at tage hunden med ind i indhegningen.

4: Bevæg dig stille og roligt i indhegninger, undgå fagter og lyde mv. — særligt, når du passerer dyrene.

Det giver både en bedre oplevelse af dyrene, og så løber dyrene ikke pludseligt rundt med fare for dig og andre besøgende.